UWAGA!!!

Przypominamy

o obowiązku noszenia maseczek w autobusach!!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podczas podróży w pojazdach komunikacji publicznej każdy pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa.